23 listopada 2018

Projekty

DOTACJE NA INNOWACJE

„Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania żeliwa o wysokich właściwościach”

Nazwa Beneficjenta: WIS-Group sp. z o.o.

Okres realizacji: 2012 – 2015

Całkowity koszt realizacji: 29 800 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 14 900 000,00 zł

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka